SASIKARN ดาวในน้ำ LYRICS

เพิ่งได้รู้โลกนี้ก็มีสิ่งนี้อยู่ เมื่อได้เห็นภาพนี้ด้วยตาของฉัน
พรายน้ำที่ท้องทะเลส่องเป็นประกายนับพัน เหมือนแสงดาวในคลื่นลม

ก็ไม่เหมือนบนฟ้าที่ดาวอยู่แสนไกล ดาวบนฟ้าฉันคว้าเท่าไรไม่ถึง
แต่เป็นดาวในน้ำที่เห็น ยื่นมือออกไปก็เจอ คล้ายว่าจะเหนื่อยละเมอมาเป็นฟ้าคราม

ช่างสวยสวยเกินกว่าคำพูดไหน ดาวในน้ำนับร้อยนับพันพรั่งพราย
ถึงจะมีแสงดาวอยู่ตรงนี้รอบๆตัวฉัน ฉันอยากจะเก็บมันไว้ให้เธอ

หากมีเธอคืนนี้ก็คงดูสวยงาม อยากให้เธอได้เห็นภาพดาวในน้ำ
แบ่งปั้นความสุขนี้ที่พบ พร้อมเธอคนที่รักกัน เสียดายจริงๆที่เธอไม่เคยเห็นมัน

ช่างสวยสวยเกินกว่าคำพูดไหน ดาวในน้ำนับร้อยนับพันพรั่งพราย
ถึงจะมีแสงดาวอยู่ตรงนี้รอบๆตัวฉัน ฉันอยากจะเก็บมันไว้ให้เธอ

หากมีเธอคืนนี้ก็คงดูสวยงาม อยากให้เธอได้เห็นภาพดาวในน้ำ
แบ่งปั้นความสุขนี้ที่พบ พร้อมเธอคนที่รักกัน เสียดายจริงๆที่เธอไม่เคยเห็นมัน

เก็บในหัวใจ ไปฝากเธอ