PATCHA พัดชา เพราะดาว LYRICS

บางครั้งฉันยังบอกกับดาว
บางครั้งคราวเวลาที่เหงาใจ
ไม่รู้เลยว่าเธอจะเป็นเช่นไร
เมื่อร้างไกลไม่เหมือนเคย

ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าคนดี
วันนี้เราไม่ได้ใกล้กันอย่างเก่า
อยากขอดาวให้ใจที่มีให้กันของสองเรา
...ยังเหมือนเดิม

ทุกครั้งที่ขอดวงดาว ฉันขอให้แสงแพรวพราว
ให้รักของเธอมาหา
ให้แสงระยับของดาว ให้เธอได้รู้เรื่องราว
ว่าคิดถึงเธอเรื่อยมา

ยังเฝ้าคอยคำตอบจากดาว
คอยทุกคราวให้เราได้ใกล้กัน
ก็เพราะดาวที่ทำให้ใจของเราคิดถึงกัน
...เหมือนเดิม

ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าคนดี
วันนี้เราไม่ได้ใกล้กันอย่างเก่า
อยากขอดาวให้ใจที่มีให้กันของสองเรา
...ยังเหมือนเดิม

ทุกครั้งที่ขอดวงดาว ฉันขอให้แสงแพรวพราว
ให้รักของเธอมาหา
ให้แสงระยับของดาว ให้เธอได้รู้เรื่องราว
ว่าคิดถึงเธอเรื่อยมา

ยังเฝ้าคอยคำตอบจากดาว
คอยทุกคราวให้เราได้ใกล้กัน
ก็เพราะดาวที่ทำให้ใจของเราคิดถึงกัน
...เหมือนเดิม