ต็อง วิตดิวัต ได้ใหม่แล้วไม่ลืมเก่า LYRICS

ได้ใหม่ไม่ลืมเก่า
คำร้อง นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
ทำนอง ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง Minguta


ก็ผ่านไปนานที่เธอกับฉันลากันไปแสนไกล
ก็ไม่เข้าใจทำไมยังคิดถึงเธอคนนี้
ทั้งที่มันผ่านมาแล้วเป็นปี แต่ทุกนาที ไม่เห็นจะลืม

อาจเจอะบางคนที่ดีกับฉันทำวันให้หมุนไป
เข้ามาในใจและมันก็คล้ายฉันเปลี่ยนแปร
เหมือนฉันมีใครอยู่ใกล้ชิดดูแล และเขาก็แคร์ แต่แล้วทำไม

ทั้งที่ฉันมีใหม่ไปแล้ว ควรลืมคนเก่าได้แล้ว
ทำไมไม่มีวี่แววอะไร
อยากจะลืมเธอ ต้องหลอกตัวเองอีกสักแค่ไหน
ไม่อาจจะมีคนใด ทดแทนเธอได้เลย

เจ็บอยู่ในใจที่ต้องทำร้ายคนที่อยู่ข้างกัน
ก็เคยรำคาญตัวเองที่ไม่ยอมเปิดใจนี้
รู้ตัวว่าผิดอยู่ทุกนาที เมื่อเขาก็ดี แต่แล้วทำไม

ทั้งที่ฉันมีใหม่ไปแล้ว ควรลืมคนเก่าได้แล้ว
ทำไมไม่มีวี่แววอะไร
อยากจะลืมเธอ ต้องหลอกตัวเองอีกสักแค่ไหน
ไม่อาจจะมีคนใด ทดแทนเธอได้เลย

ทั้งที่ฉันมีใหม่ไปแล้ว ควรลืมคนเก่าได้แล้ว
ทำไมไม่มีวี่แววอะไร
อยากจะลืมเธอ ต้องหลอกตัวเองอีกสักแค่ไหน
ไม่อาจจะมีคนใด ทดแทนเธอได้เลย