ปอย ฐกูร สัตว์สังคม LYRICS

สัตว์สังคม
คำร้อง นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
ทำนอง ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง Minguta


ใครสักคน มีบ้างไหม ไหนใครสักคน
ในวันที่ฉันทุกข์และทน
ทำไมคนอย่างฉันต้องเดินอยู่เพียงผู้เดียวทำไม
เมื่อเป็นสัตว์สังคม คนนึง
ก็เป็นสัตว์สองเท้า คนหนึ่ง
ก็ต้องการที่พึงเพียงใครสักคน

แค่มาเพื่อสื่อสาร มาผูกพัน และมารักฉัน
เดินไปด้วยกัน ในคืนวันที่เงียบงันเท่านั้นจริงๆ แค่เท่านั้นจริงๆ

บนโลกใบนี้ผู้คนเป็นพัน แต่ทำไมตัวฉันจึงไม่มีใครมาร่วมทาง
มาเพื่อเป็น ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ให้ชีวิตอ้างว้างนี้มันเปลี่ยนแปรผัน
โลกนี้คนเป็นหมื่น แต่ทำไมจึงไม่มีใครจะเกิดมาเพื่อฉัน
มาเพื่ออยู่ ข้ามคืน ข้ามวัน ผ่านชีวิตไปด้วยกัน หรือว่ามันไม่มี

ใครสักคน มีบ้างไหม ไหนใครสักคน ในวันที่ฉันทุกข์และทน
ในวันที่สับสนต้องการใครเพียง..

แค่มาเพื่อสื่อสาร มาผูกพัน และมารักฉัน
เดินไปด้วยกัน ในคืนวันที่เงียบงันเท่านั้นจริงๆ แค่เท่านั้นจริงๆ

บนโลกใบนี้ผู้คนเป็นพัน แต่ทำไมตัวฉันจึงไม่มีใครมาร่วมทาง
มาเพื่อเป็น ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ให้ชีวิตอ้างว้างนี้มันเปลี่ยนแปรผัน
โลกนี้คนเป็นหมื่น แต่ทำไมจึงไม่มีใครจะเกิดมาเพื่อฉัน
มาเพื่ออยู่ ข้ามคืน ข้ามวัน ผ่านชีวิตไปด้วยกัน หรือว่ามันไม่มี

บนโลกใบนี้ผู้คนเป็นพัน แต่ทำไมตัวฉันจึงไม่มีใครมาร่วมทาง
มาเพื่อเป็น ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ให้ชีวิตอ้างว้างนี้มันเปลี่ยนแปรผัน
โลกนี้คนเป็นหมื่น แต่ทำไมจึงไม่มีใครจะเกิดมาเพื่อฉัน
มาเพื่ออยู่ ข้ามคืน ข้ามวัน ผ่านชีวิตไปด้วยกัน หรือว่ามันไม่มี