ทรี-จี 05 ไม่ได้รักเธอ LYRICS

ไม่ได้รักเธอ
ไม่เคยพูดไป
หากต้องเลือกใคร

บางครั้งเธอ อาจจะเคยถามกัน ว่าฉันรักรักเธอมากแค่ไหน
และบางครั้งเธอ อาจไม่ค่อยมั่นใจ กับความหมายที่พูดออกมา

ฉันอาจไม่หวาน อาจไม่สวยงาม อาจไม่มีคำงดงามที่คอยให้
ก็มีแค่ใจ ที่อยากให้ไป ให้เธอไปคิดดู

ไม่ได้รักเธอ แต่เธอคือที่หนึ่งในหัวใจ
ไม่เคยพูดไป แต่เธออยู่ในใจเสมอ
หากต้องเลือกใคร ฉันขออยู่เคียงข้างเธอ
ไม่ได้รักเธอ ไม่ได้รักเธอ ก็อยู่ที่เธอจะเห็นยังไง

หลายๆคน อาจจะเคยพูดคำ คำที่หวานเสียจนจับใจ
แต่ใครหลายคน อาจไม่เคยเข้าใจ กับความหมายที่พูดออกมา

กับคำว่ารัก อาจหมดความหมาย หากว่าใจไม่อยู่ในสัญญา
หากรักกันจริง เธอคงรู้ว่า ค่าของรักอยู่ที่ไหน

ไม่ได้รักเธอ แต่เธอคือที่หนึ่งในหัวใจ
ไม่เคยพูดไป แต่เธออยู่ในใจเสมอ
หากต้องเลือกใคร ฉันขออยู่เคียงข้างเธอ
ไม่ได้รักเธอ ไม่ได้รักเธอ ก็อยู่ที่เธอจะเห็นยังไง

ไม่ได้รักเธอ แต่เธอคือที่หนึ่งในหัวใจ
ไม่เคยพูดไป แต่เธออยู่ในใจเสมอ
หากต้องเลือกใคร ฉันขออยู่เคียงข้างเธอ
ไม่ได้รักเธอ ไม่ได้รักเธอ ก็อยู่ที่เธอจะเห็นยังไง

ไม่ได้รักเธอ แต่เธอคือที่หนึ่งในหัวใจ
ไม่เคยพูดไป แต่เธออยู่ในใจเสมอ
หากต้องเลือกใคร ฉันขออยู่เคียงข้างเธอ
ไม่ได้รักเธอ ไม่ได้รักเธอ ก็อยู่ที่เธอจะเห็นยังไง

ไม่ได้รักเธอ แต่เธอคือที่หนึ่งในหัวใจ
ไม่เคยพูดไป แต่เธออยู่ในใจเสมอ
หากต้องเลือกใคร ฉันขออยู่เคียงข้างเธอ
ไม่ได้รักเธอ ไม่ได้รักเธอ ก็อยู่ที่เธอจะเห็นยังไง