PARN บอกลามาบอกเอง LYRICS

ข้อความอะไรไม่ดูทั้งนั้น
ฉันคิดว่ามันไม่ค่อยจริงใจ
มันคงไม่เปลืองเวลาเท่าไร
แวะมาพูดว่าลาเท่านั้น
โทรมาก็คงไม่คุยไม่รับ
เธอทำเหมือนว่ามันไม่สำคัญ
คนๆ นึงจะต้องถูกตัดสัมพันธ์
มาให้เห็นสักหน่อยดีมั้ย
จะดูหน้าเธอตอนที่ลา
ดูให้ซึ้งว่าหน้าเดียวกัน
หน้าที่ครั้งนึงไม่นานบอกว่ารัก
เลยมันอยาก ดูให้มั่นใจ
ว่าทำด้วยอะไร
บอกรักยังเดินเข้ามาบอกได้เอง
บอกทิ้งก็ควรนักเลงหน่อย ไม่น่าจะอาย
บอกฉัน มาบอกดีๆ ว่าโทษทีซื่อตรงไม่ได้
ใช้ความลูกผู้ชายสักครั้งนึงคงไม่ถึงกับตาย
โทรมาก็คงไม่คุยไม่รับ
เธอทำเหมือนว่ามันไม่สำคัญ
คนๆ นึงจะต้องถูกตัดสัมพันธ์
มาให้เห็นสักหน่อยดีมั้ย
จะดูหน้าเธอตอนที่ลา
ดูให้ซึ้งว่าหน้าเดียวกัน
หน้าที่ครั้งนึงไม่นานบอกว่ารัก
เลยมันอยาก ดูให้มั่นใจ
ว่าทำด้วยอะไร
บอกรักยังเดินเข้ามาบอกได้เอง
บอกทิ้งก็ควรนักเลงหน่อย ไม่น่าจะอาย
บอกฉัน มาบอกดีๆ ว่าโทษทีซื่อตรงไม่ได้
ใช้ความลูกผู้ชายสักครั้งนึงคงไม่ถึงกับตาย
บอกรักยังเดินเข้ามาบอกได้เอง
บอกทิ้งก็ควรนักเลงหน่อย ไม่น่าจะอาย
บอกฉัน มาบอกดีๆ ว่าโทษทีซื่อตรงไม่ได้
ใช้ความลูกผู้ชายสักครั้งนึงคงไม่ถึงกับตาย