WWW.NHAC.VUI.VN DOWNLOAD MUSIC MP3 FREE NHANH NHAT VIET NAM 04DENGIOPHUTNAY-MINHHANG LYRICS

Sáng tác: Nhất Trung
Trình bày: Minh Hằng

Đến bây giờ trên thế gian sẽ không còn ai quan trọng với em
Cũng bởi vì là anh đó, người quan trọng nhất cũng đã lìa xa
Từng ngày qua em nhớ anh thật nhiều
Nhớ nụ cười nhớ ánh mắt bờ môi
Từng ngày qua em nhớ, lòng đau thật đau
Vì ai đã bỏ rơi em

Đến giờ phút này đây không ai là quan trọng với em
Đến giờ phút này đây không ai là quan trọng nữa đâu
Bởi vì anh quan trọng nhất cũng đã lìa xa
Thì giờ em biết phải tin vào ai
Đến giờ phút này đây không ai là quan trọng với em
Đến giờ phút này đây em sẽ không vì ai đớn đau
Dù em biết sẽ có một ngày
Anh sẽ nhớ và quay về đây
Nhưng em không còn yêu anh.