16 PHẢI KÊU TÔI BẰNG CHỊ LYRICS

Bài Thứ Mười Sáu : Phải kêu tôi bằng chị

1 - Em gái chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
2 - Hai mười hai.
3 - Thé cô ấy có gia đình chưa ?
4 - Chưa. Nó vẫn còn độc thân.
5 - Nó chưa muốn lập gia đình.
6 - Mà tại sao anh hỏi kỹ vậy ?
7 - Tại vì tôi cũng còn độc thân,
8 - Nhưng tôi không muốn sống độc thân nữa
9 - A ! Tôi hiểu rồi !
10 - Vậy từ hôm nay, anh phải kêu tôi bằng chị
11 - Và xưng là em.

Bài Tập

1 - Em mấy tuổi rồi ?
2 - Ba tôi năm nay bảy mười tuổi rồi.
3 - Bà ấy còn rất trẻ.
4 - Cô ấy chưa muốn lập gia dình.
5 - Sao anh còn độc thân vậy ?