15 ẢNH GIA ĐÌNH LYRICS

Bài Thứ Mười lăm : Ảnh gia đình

1 - Anh có muốn xem ảnh gia đình tôi không ?
2 - Có chứ ! Chị có ảnh ở đây không ?
3 - Có ! Đây này, anh xem đi !
4 - Cám ơn chị. Ai đây ?
5 - Đây là ba tôi. Bên cạnh là ma tôi.
6 - Ba ma chị trẻ quá !
7 - Năm nay, hai bác bao nhiêu tuổi ?
8 - Ba tôi sáu mười lăm tuổi.
9 - Còn ma tôi sáu mười.
10 - Còn đây là ai ? Chị của chị phải không ?
11 - Ố, không phải đâu ! Đó là em gái tôi.
12 - Và đứng phía sau là anh trai tôi.

Bài Tập

1 - Anh có muốn đi bây giờ không ?
2 - Ảnh này của ai đây ?
3 - Cài gì đây ?
4 - Đây là em tôi.
5 - Còn chị đứng ở đâu ?
6 - Ai đây ?