13 TÔI KHÔNG RÁNH LYRICS

Bài Thứ Mười Ba : Tôi không ránh

1 - Ngày mai, chị có rảnh không ?
2 - Ngày mai là thứ mấy ?
3 - Ngày mai là thứ tư.
4 - Như vậy thì tôi không rảnh lắm.
5 - Thứ năm hay thứ sáu, chị có bận không ?
6 - Hai ngày đó, tôi cũng rất bận.
7 - Thế tuần này, chị rảnh ngày nào ?
8 - Tôi chưa biết.
9 - Cái đó còn tùy mặt người hỏi !

Bài Tập

1 - Ngày mai chị ấy rất bận.
2 - Thứ bảy và chủ nhật, anh Nam không làm việc.
3 - Anh rảnh thứ năm hay thứ sáu ?
4 - Cái đó còn tùy anh tôi.
5 - Hai ngày đó tôi làm việc.