12 CHỦ NHẬT ĐI CHƠI Ở ĐÂU ? LYRICS

Bài Thứ Mười Hai : Chủ nhật đi chơi ở đâu ?

1 - Hôm nay trời rất đẹp.
2 - Chúng ta đi chơi đi !
3 - Đồng ý. Nhưng đi đâu ?
4 - Anh chị thích đi sở thú không ?
5 - Ở sở thú có cái gì ?
6 - Có cây cối, có thú vật, có người ta...
7 - Có nhiều không ?
8 - Hôm nay là chủ nhật, sở thú đông lắm !
9 - Như vậy không đi đâu !
10 - Tôi rất sợ đám đông !

Bài Tập

1 - Hôm nay trời đẹp không ?
2 - Anh ấy thích đi xe lửa.
3 - Có nhiều người ở tiệm ăn không ?
4 - Tôì không thích đi sở thú đâu !
5 - Nhà thờ rất xa nhà ga.