TÖRR KULT OHNE LYRICS

Tvý slzi a pláè, tak teï sto poznal
Už víš co jsi zaè, tak plamen pozdrav

Seš Satanovo dítì, tvùj údìl je žár
Kouøe vdech a výdech, ty, blázen
Seš plamenù král

Poznáváš ohnivou øeku
Høích a høích
Do který budeš vhozen
Smích a pláè
Tak hádej co z tebe zbyde
Olej a kal