TÖRR DABLUV DECH LYRICS

Èerná a bílá
svíèka v rohu místnosti už záøí
tøináct stínù
znamení setby se v stínech do zdi vráží

ref.:
Ïáblùv dech, cítìj teï
ïáblùv dech, cítìj teï

Èas zùstal stát
sugesce je vìtší bìhem transu.
Rozum se kalí
jejich duše ztrácejí svou cestu

ref.:
Ïáblùv dech, cítìj teï
ïáblùv dech, cítìj teï

Devìt hlav se pøed pùlnocí schází,
spojení se od rána už chystá,
posvátný nùž do èerné knihy vráží,
rudej samet zakryje ta místa.

Èas zùstal stát
tváø obìti se mìní bìhem transu,
stíny se dvojí,
jejich duše nachází svou cestu.