JANG RI IN I WILL (KOREAN VERSION) LYRICS

오늘 하루도 몇시간 남지 않았죠
โอ นึล ฮา รู โด มยอท ชี กัน นัม จี อา นัท จโย
ในวันนี้ก็ด้วย เหลือเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้ว

난 그대 생각으로 온 하룰 써버렸죠
นัน คือ เเด เซง กัก คือ โร อน ฮา รู รึล ซอ บอ รยอท จโย
ฉันใช้เวลาทั้งหมดในแต่ละวันคิดถึงคุณเท่านั้น


나의 바램은 이루지 못한 꿈처럼
นา เอ พา เร มึน อี รู จี มท ทัน กุม ชอ รอม
ความหวังของฉันถูกวาดเอาไว้ตอนรุ่งเช้าเหมือนกับความฝันที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ จนกระทั่งเหนื่อยและหลับไป

새벽을 그리다가 지쳐 잠이들겠죠
เซ บยอ กึล คือ รี ดา กา ชี ชยอ ชัม มี ดึล เกท จโย

난 정말 궁금햇어요
นัน ชอง มัล คุง กุม เมท ซอ โย
ฉันสงสัยเหลือเกิน

하루에도 몇번씩 내가 보고싶어하는 맘을 알고있나요
ฮา รู เอ โด มยอท บอน ชิก เน กา โพ โก ชิพ พอ ฮา นึน มา มึล อัล โก อิท นา โย
ว่าในวันหนึ่งๆหัวใจของคุณคิดถึงฉันสักกี่ครั้ง


*그대안에서 나는 숨을쉴수조차 없어요
คือ เด อา เน ซอ นา นึน ซู มึล ชวิล ซู โจ ชา ออบ ซอ โย
ฉันคงไม่สามารถแม้กระทั่งเข้าไปหายใจอยู่ในใจคุณ

당신의 넓은 가슴안에 잠든 꿈이 깰까봐
ทัง ชิน เน นอล บึน คา ซือ มา เน ชัม ดึน กู มี เกล ก๊า บวา
ลองปลุกให้ติ่นจากความฝัน ที่หลับใหลอยู่ในหัวใจอันกว้างใหญ่ของคุน

작은소리로 말할꺼예요그대 사.랑.해
ชา กึน โซ รี โร มัล ลัล กอ เย โยฃคือ เด ซา รัง เฮ
ฉันจะพูดด้วยเสียงกระซิบว่าฉันรักคุณ

baby you will last forever my love키작은 연필로 가득히 써내려갔죠
คี ชา กึน ยอน พิล โล คา ดึก คี ซอ เน รยอ กอท จโย
เขียนทุกอย่างลงไปด้วยดินสอแท่งเล็กๆ

모자라는 마음들이 채워질수 있도록
โม จา รา นึน มา อึม ดือ รี เช วอ จิล ซู อิท โต รก
ทำแบบนั้นจะทำให้ฉันเติมเต็มหัวใจที่แสนจะขาดแคลนได้หรือเปล่า

그래요 하지만 그게 잘 안되나봐요
คือ เร โย ฮา จี มัน คือ เก ชัล อัน ดเว นา บวา โย
แต่ดูเหมือนมันจะทำไม่ได้

아직 나의 사랑도 키가 작은건가요
อา จิก นา เอ ซา รัง โด คี กา ชา กึน กอน กา โย
เพราะในตอนนี้ความรักของฉันก็ยังไม่ได้มากขึ้นมาเลย

온종일 기다렸어요
อน จง งิล คี ดา รยอท ซอ โย
เฝ้าคอยมาทั้งวัน

혹시라도 한번쯤잘못누른 번호만이라도 걸려와주길
ฮก ชี รา โด ฮัน บอน จึมชัล มท นู รึน พอน โน มัน นี รา โด คอล ลยอ วา จู กิล
แม้งว่าเธอจะกดเบอร์ผิดๆแต่ก็ช่วยโทรมาหาฉันหน่อย
그대안에서 나는 숨을쉴수조차 없어요
คือ เด อา เน ซอ นา นึน ซู มึล ชวิล ซู โจ ชา ออบ ซอ โย
ฉันคงไม่สามารถแม้กระทั่งเข้าไปหายใจอยู่ในใจคุน

당신의 넓은 가슴안에 잠든 꿈이 깰까봐
ทัง ชิน เน นอล บึน คา ซือ มา เน ชัม ดึน กู มี เกล ก๊า บวา
ปลุกให้ตื่นจากความฝันที่หลับใหลอยู่ในหัวใจอันกว้างใหญ่ของคุณ
작은소리로 말할꺼에요그대 사.랑.해
ชา กึน โซ รี โร มัล ลัล กอ เอ โย คือ เด ซา รัง เฮ
ฉันจะพูดด้วยเสียงกระซิบว่าฉันรักคุณ
baby you will last forever만약에 그대가 내곁에 없다면
มัน ยัก เค คือ เด กา เน คยอ เท ออบ ตา มยอน
ถ้าไม่มีคุณอยู่เคียงข้างฉัน

나는 울다 지쳐 쓰러지고 말겠죠
นา นึน อุล ดา ชี ชยอ ซือ รอ จี โก มัล เกท จโย
ฉันอาจจะร้องไห้จนเหนื่อยล้าและล้มลง

그대가 준 사랑이 내겐 얼마나 소중한지
คือ เด กา จุน ซา รัง งี เน เกน ออล มา นา โซ จุง ฮัน จี
เพิ่งจะรู้ในตอนนี้ว่าความรักที่คุณมอบให้นั้น

이젠 알것같아요 영원하게 할께요
อี เจน อัล กอท กัท ทา โย ยอง วอน นา เก ฮัล เก โย
สำคัญกับฉันแค่ไหน เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป


(*)My Love..