NESCAFE NESCAFE60 - MASTER LYRICS

อะไรที่ทำให้ความแปลกหน้าของเราเปลี่ยนมาเป็นความคุ้นเคย
อะไรที่ทำให้ความเงียบเหงาล่วงเลยสู่วันแห่งความสดใส
เปลี่ยนวันเวลาห่างเหินและความหมางเมินเป็นให้อภัย
อะไรๆเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเปิดใจ
อะไรที่ทำให้ความรุ่มร้อนของเธอกลับกลายเป็นเรื่องของเรา
อะไรที่ทำให้ความอ้างว้างและความห่างไกลกลายเป็นความใกล้
เปลี่ยนมุมที่เคยเหน็บหนาวให้มีเรื่องราวอบอุ่นหัวใจ อะไรๆเริ่มเปลี่ยนไปเพราะเนสกาแฟ