SELECTED BY แอม เสาวลักษณ์ ขอร้อง LYRICS

ฉันไม่มีอะไรต่อรอง
เพียงจะร้องขอความเห็นใจ
ฉันไม่มีหนทาง อื่นที่ทำได้
เพียงให้ฉันได้พูดซักคำ
หากว่าเธอจะไป มันไม่ยุติธรรมเลย
หากให้คน คน นึง ต้องรับกรรม
แต่เพียงผู้เดียว อย่าทำฉันเลย
สงสารฉันบ้าง อย่าเดินแยกทาง
อย่าจากฉันไป ขาดเธอซักคน
คงทนไม่ได้ หากเธอเห็นใจ
อย่าจากกันเลย ฉันไม่เคยต้องเป็นอย่างนี้
ไม่เคยจะร้องอ้อนวอนผู้ใด
ครั้งนี้นี่เองที่มัน บีบคั้นเกินไป
จึงต้องเสียน้ำตาอ้อนวอน
หากว่าเธอจะไป มันไม่ยุติธรรมเลย
หากให้คน คน นึง ต้องรับกรรม
แต่เพียงผู้เดียว อย่าทำฉันเลย
สงสารฉันบ้าง อย่าเดินแยกทาง
อย่าจากฉันไป ขาดเธอซักคน
คงทนไม่ได้ หากเธอเห็นใจ
อย่าจากกันเลย เพราะรู้มันเป็นอย่างไร
รู้ดีถ้าขาดเธอไป มันหมายความถึงชีวิต
เข้าใจบ้างไหม อย่าทำฉันเลย สงสารฉันบ้าง
อย่าเดินแยกทาง อย่าจากฉันไป
ขาดเธอซักคน คงทนไม่ได้
หากเธอเห็นใจ อย่าจากกันเลย
อย่าทำกันเลย....