RAZ DWA TRZY TYLKO NIE PŁYŃ TĄ RZEKĄ LYRICS

Tylko nie płyń tą rzeką

która wzbiera od brzegu

tylko bądź jak najbliżej

gdy nie możesz odejśćtylko moim odbiciem

stań się bardziej dokładnie

razem ze mną powolijest spokojnie na pewno

i spokojnie naprawdę

rzeczywiście łagodnie

rzeczywiście najdalejtylko moim odbiciem

stań się bardziej dokładnie

razem ze mną powoliw twoich dłoniach bezpiecznie

i spokojnie na pewno

rzeczywiście łagodnie

tylko nie płyń tą rzekątylko nie płyń tą rzeką

która wzbiera od brzegu

tylko bądź jak najbliżej

gdy nie możesz odejść

razem ze mną powoli