SLUR BUM 01 เธอไม่รู้ LYRICS

* เธอไม่รู้หรอก สิ่งที่เขาเฝ้ามองเธออยู่
เธอเองยังสัมผัส ในความหลงละเมอเหล่านั้น

** แต่ยังคงมองดูภาพความจำ
ที่เขาทำให้เธอเป็นอย่างที่ใครควรฝัน
แต่เธอยังมองไม่เห็นความจริง
สิ่งที่ทำอยู่กลายเป็นเศษไม่น่าสนใจ

*** ร่างกายเธอแล้ว ขึ้นอยู่กับหน้าตาเธอแล้ว
ยังไม่เข้าใจอีก!
เมื่อเธอสดใส ก็นั้นแหล่ะคือความหมายที่สำคัญ

(ซ้ำ ***, *, **, ***)