KASSAV' PA BIZWIN PALÉ LYRICS

Frison frison, frison frison

Fèmé lapòt-la
Oswè-a mwen pé ké ladjew
Oubliyé déwò la pa ni pèsonn
Limen bouji-a
É vini la pou kouté tou sa tchè mwen lé diw dépi jou-a ou gadé mwen

Pa bizwin palé
Pa bizwin palé
Pa bizwin di mwen sé soleil ka lévé lé matin
Pa bizwin palé
Pa bizwin palé
Menm si sé nonm sèlman ki ni dwa di
Oh vini pa pati !

kè-
Vent rété, lanmè pé pou ou kouté
Chanson-tala sé pou vou ki dan tchè mwen dépi lontan
Ay doudou, vini pran frison
(sé sa tchè mwen lé diw chak fwa ou gadé mwen)
Ay doudou vini pran frison
(sa tchè mwen ka chanté lèw ka souri ban mwen)
Vini pran'y vini pran'y
(lèw ka palé mwen, lèw ka pasé bò mwen
Ou sav sé baw tou sèl tchè mwen ka frisoné)

pse :
Sa ki rivéw la
Mwen pòkò janmen vouèw kon sa
Dépi yonn dé jou ou ka palé dè lanmou
Si sé paskè ni an moun ka fèw vibré
Palé ban mwen franchman
Mwen pòko jen vèw kon sa

kè-
Lésé lanmou-a palé
Sa i ka mandé sé twop
Lésé lanmou-a palé
Sa i ka mandé sé twop

souflan-

jpm :
Oh non non non non
Ou pa bizwin palé
Ou pa bizwin palé
Ou pa bizwin chèché pli lwen lèw la

Ou pa bizwin palé
Ou pa bizwin palé
An nou fèmè zié nou é rété adan menm tanpo-a

kè-
Van rété
Lanmè pé pou ou kouté
Chanson-tala sé pou ou ki dan tchè mwen dépi lontan
Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y
(lèw ka gadé mwen) Vini pran'y, vini pran'y
(lèw ka souri ba mwen) Vini pran'y, vini pran'y
(lèw ka palé mwen) Vini pran'y, vini pran'y
(lèw ka pasé bò mwen) Vini pran'y, vini pran'y
(Ou sav sé baw tou sèl tchè mwen ka frisoné) Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y

(tout kò mwen ka chanté) Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y
Vini pran'y, vini pran'y