SARKAR RAJ JALWA RE JALWA LYRICS

Jalwa Re Jalwa Re Jalwa Re Tera Jalwa...
Jalwa Re Tera Jalwa, Jalwa Tera Jalwa; Jalwa Tera Jalwa
Jalwa Re Jalwa Tera Jalwa; Jalwa Re Jalwa Tera Jalwa
Jalwa Re Jalwa Tera Jalwa; Jalwa Re Jalwa Tera Jalwa

Saam Dhaan Dhand Bedh.... Saam Dhaan Dhand Bedh

Tera Chhayyan Sukun Zindagi Tera Ujaala Jal Ke Khaak Hogi Raat

Govinda Govinda Govinda Govinda Govinda..
Govinda Govinda Govinda Govinda Govinda..

Ek Naam Tera Goonjthi Har Disha
Har Koi Kehara Govinda


Govinda Govinda Govinda Govinda Govinda
Govinda Govinda Govinda Govinda Govinda

Saam Dhaan Dhand Bedh.... Saam Dhaan Dhand Bedh

Sab Se Hi Sur Saare Tujhe Se Hai Sargam

Saam Dhaan Dhand Bedh.... Saam Dhaan Dhand Bedh

Sab Se Hi Saakaar Roop Govinda Jeevan

Jalwa Re Jalwa Tera Jalwa
Jalwa Re Jalwa Tera Jalwa

Govinda...................Govinda........

Ek Naam Tera Dhar Badhar Bas Raha Ban Gaya Aasraa


Saam Dhaan Dhand Bedh.... Saam Dhaan Dhand Bedh
Saam Dhaan Dhand Bedh.... Saam Dhaan Dhand Bedh
Saam Dhaan Dhand Bedh.... Saam Dhaan Dhand Bedh
Saam Dhaan Dhand Bedh.... Saam Dhaan Dhand Bedh
Saam Dhaan Dhand Bedh.... Saam Dhaan Dhand Bedh
Saam Dhaan Dhand Bedh.... Saam Dhaan Dhand Bedh
Saam Dhaan Dhand Bedh.... Saam Dhaan Dhand Bedh

Govinda Govinda Govinda Govinda Govinda Govinda
Govinda Govinda Govinda Govinda Govinda Govinda
Govinda Govinda Govinda Govinda Govinda Govinda
Govinda Govinda Govinda Govinda Govinda Govinda

Tu Hi Hai Aazaadi Tu Hi Hai Samarpan
Sab Se Hi Saakaar Roop Govinda Jeevan

Jalwa Re Jalwa Tera Jalwa
Jalwa Re Jalwa Tera Jalwa Jalwa Jalwa Jalwa

Jalwa Re Jalwa Tera Jalwa
Jalwa Re Jalwa Tera Jalwa
Jalwa Re Jalwa Tera Jalwa