LOMOSONIC เชื่อใจ OST.โฆษณา COCKPIT LYRICS

หากจะมีคนคนนึงที่เราพร้อมจะวางใจ
ฉันรู้ว่าเธอคือคนคนนั้น

เพราะทุกสิ่งที่ดีที่ทำให้กัน มันคงเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนเลย
ไม่ว่านานสักเท่าไหร่ หากเป็นเธอชั้นเชื่อใจ
หากมีเธออยู่ข้างกาย ชั้นเหฅ็นคืนวันอันสดใส
เมื่อได้เจอกับเธอคนนี้

ก็ทุกนาทีชั้นรู้สึกเชื่อใจ
เมื่อไหร่ที่เจอเธอคนนี้
ทุกอย่างช่างแสนดีมีเธอคนนี้ก็อุ่นใจ

สิ่งที่มาจากข้างใน
สิ่งที่เติมจากหัวใจ
ทุกครั้งมันเต็มไปด้วยความหมาย
เพราะทุกสิ่งที่เธอทำด้วยหัวใจ
ชั้นยังเก็บเอาไว้ตลอดมา

ก็ทุกนาทีชั้นรู้สึกเชื่อใจ
เมื่อไหร่ที่เจอเธอคนนี้
ทุกอย่างช่างแสนดีมีเธอคนนี้

ก็ทุกนาทีชั้นรู้สึกเชื่อใจ
เมื่อไหร่ที่เจอเธอคนนี้
ทุกอย่างช่างแสนดีมีเธอคนนี้ก็อุ่นใจ