בן סנוף האישה של חיי LYRICS

את השבועה כבר נשבעתי
על הכתובה כבר חתמתי
את הכוס כבר שברתי
רגע בלב שהנצחתי

את הפנים לך כיסיתי
כוס היין השקיתי
והטבעת ענדנו
כמו שתמיד חלמנו

רגע אחרי ניצבת מולי
האישה של חיי
האור בעיניי
רגע אחרי רועד ומביט בך
היפה בנשים בשבילי

הנה הערב מפתיע
אותך מאושרת תמיד
גם כשקשה עוד נצליח
ביחד הכל לנצח

מגובה שמיים רואה
שולח ברכה בליבנו
הקב"ה ישמור ויביא את האור אל ביתנו

רגע אחרי ניצבת מולי
האישה של חיי
האור בעיניי
רגע אחרי רועד ומביט בך
היפה בנשים בשבילי