NHACPRO SE KHONG TIN DAN ONG THIEN TR LYRICS

Người ta nói em không hề tin trước sau một câu,
nói rằng anh là đã thay lòng.
Vậy mà em vẫn tin vào anh chỉ riêng anh mà thôi,
nhưng sự thật lại không như thế.
Đàn ông là thế mà em giống nhau vậy thôi,
là đàn ông ai không có lòng tham.
Trò chơi đã kết thúc từ nay sẽ không ai nợ ai,
hãy xem như ta chưa hề quen biết.
ĐK:
Lúc xưa anh và em đã đi đến sai lầm,
đời mấy khi ai lầm lỡ dẫu chỉ là dối gian.
Giờ nay em đây mới hay trước kia đều là dối trá,
tại sao anh lại là ng như thế.
Có lẽ anh và em nay duyên số đã cạn,
đừng luyến tiếc thêm làm chi để không phải khổ đau.
Từ hôm nay tôi sẽ không còn tin ai thêm nữa đâu,
rồi mai đây sẽ k tin đàn ông.
CDA: Thật không thể tin chính anh là anh gieo bao nhiêu đau khổ cho e,
cuộc chơi nào k đánh đổi thiệt hơn,
bởi khi yêu ai ai cũng như thế