ALONHACDOTNET MUA LE DUY KHANH LYRICS

Nhìn hạt mưa rơi buồn đau tái tê cõi lòng .
Chiều đông buốt giá ,tiếng mưa khóc ru một người
Ngày em ra đi , lệ tràn giấu hoen mi gầy .
Tình chia 2 lối , gió mưa gọi tên
Người yêu dấu hỡi tìm em dưới cơn mưa chiều . Vẫn mong đợi , từng năm tháng anh chờ em .
Tìm nơi chốn cũ ngày ta có nhau bao ngày .
Sau bây giờ người ra đi .
Tiếng mưa lệ rơi .
Tình yêu chia ly vội vàng bước đi không lời .
Người vội xóa hết ước mơ có nhau muôn đời .
Ở nơi chốn ấy giờ em có nghe mưa về .
Mình em lối vắng nhớ em người ơi .
Người yêu dấu hỡi tìm em dưới cơn mưa chiều . Vẫn mong đợi từng năm tháng anh chờ em .
Tìm nơi chốn cũ ngày ta có nhau bao ngày .
Sao bây giờ người ra đi tiếng mưa lệ rơi .