บอล วิทวัส อยากบอกว่ารักที่สุด LYRICS

เราอาจไม่เคย บอกว่ารักกันบ่อย จนอาจดูน้อย เหมือนไม่ห่วงสักเท่าไร
แล้วมีบ่อยครั้ง ขัดใจกันเรื่องเดิม อยู่เรื่อยไป ลืมใส่ใจในความรัก ที่มีต่อกัน

* ก่อนมันจะสายไปก่อน ขอฉันได้บอกถ้อยคำบางอย่าง
อาจไม่ฟังจับใจ แต่มันมาจากส่วนลึกที่มี
อยากบอกว่ารักที่สุด ถึงแม้เวลาของเราเหลือน้อยลงทุกที
ขอพูดคำหนึ่งคำนี้ เท่าที่เวลายังเหลือพอ

ขอโทษที่เคย ปล่อยให้เธอรู้สึก เหงาอยู่ลึกๆ เพราะด้วยความไม่ตั้งใจ
ซ้ำยังขอบคุณ สิ่งที่ทำให้กัน อยู่เรื่อยไป ทั้งที่ไม่มีคนไหน รักฉันอย่างเธอ

(*)

(*)

ขอพูดคำหนึ่งคำนี้...รักเธอ