นาถ ยุวนาถ แน่ใจใช่ไหมว่ารัก LYRICS

* แน่ใจใช่ไหมว่าคือความรัก ฉันนั้นคือความรัก ที่เธอไม่มีวันทอดทิ้งกันไป
กลับไปคิดทบทวนอีกครั้ง คิดทบทวนอีกทีก่อนตัดสินใจ
ก่อนที่ทุกอย่างในหัวใจ ของฉันจะเป็นเธอ

อะไรคือความรักของเธอ บอกให้ฟังได้ไหม
ทำไมบอกตัวเองว่าใจ ของเธอน่ะรักฉัน
รู้ไหมว่ามองสายตา ทุกอย่างมันตรงข้ามกัน
เหมือนไม่ใช่ฉันที่ยืน อยู่ในหัวใจ

** ฉันเป็นคนที่เธอรัก หรือเป็นความประทับใจ
บอกได้ไหมให้ฉันได้มั่นใจกว่านี้

(*)

(**),(*)

(ให้ฉันได้แน่ใจ) ก่อนที่ทุกอย่างในหัวใจ ของฉันนั้นเป็นเธอ