อาร์ THE STAR ดวงตาของเธอ LYRICS

ดาว...ต่อให้มีแสงประกายแค่ไหน ก็ไม่มีค่าเลย หากเราไม่แหงนดูมัน
ฉัน...จะไปมีค่าอะไรวันนี้ หากว่าตัวของเธอ ไม่มองมาเหลียวแลกัน

* ชีวิต...พลิกผันและเปลี่ยนไม่รู้ ถ้าไม่พบเธอจะมีไหม ใครจะยอมรับฉัน

** มันอาจ...เนิ่นนานกว่าเราจะพบเจอกันและกัน แต่ถือว่ามันก็ยังไม่สายไป
ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันวันนี้ไม่ได้ฝันไป
ขอบคุณดวงตาของเธอที่มองไปค้นจนเจอ คุณค่าในตัวฉัน

จากนี้...จะไม่ทำเรื่องให้เธอผิดหวัง อุตส่าห์วางหัวใจ ฝากคนอย่างฉันดูแล

(*),(**)

(**)

ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันวันนี้ ไม่ได้ฝันไป
ขอบคุณดวงตาของเธอ ที่มองไปค้นจนเจอ
คุณค่าในตัวฉัน