โอ้ เสกสรรค์ ได้แต่รอ LYRICS

อีกกี่ครั้ง อีกกี่คราว อีกกี่หนาว อีกกี่ร้อน
อีกนานไหม อีกกี่วัน อีกกี่เดือน อีกกี่ปี

เหนื่อย เหนื่อยกับการต้องรอ ฉันรอมานานรู้ไหม
บอกกับเธอ ว่าเหนื่อยใจ ที่เฝ้ารอ

บอกว่ารัก แต่ไม่เคยเห็นหน้า กันเลยสักที
มีบางครั้ง เกิดหวั่นไหว สับสนในเรื่องราว

อีกกี่ครั้ง อีกกี่คราว อีกกี่หนาว อีกกี่ร้อน
อีกนานไหม อีกกี่วัน อีกกี่เดือน อีกกี่ปี

บอกกับฉัน ว่าให้รอ ด้วยใจท้อ อดทนไหว
แต่บางครั้ง ก็เหนื่อยใจ ไม่มีจุดหมายได้แต่รอ

บอกว่ารัก แต่ไม่เคยเห็นหน้า กันเลยสักที
มีบางครั้ง เกิดหวั่นไหว สับสนในเรื่องราว

ต้องรอเธออีกนานไหม

อีกกี่ครั้ง อีกกี่คราว อีกกี่หนาว อีกกี่ร้อน
อีกนานไหม อีกกี่วัน อีกกี่เดือน อีกกี่ปี

บอกกับฉัน ว่าให้รอ ด้วยใจท้อ อดทนไหว
แต่บางครั้ง ก็เหนื่อยใจ ไม่มีจุดหมายได้แต่รอ

อีกกี่ครั้ง อีกกี่คราว อีกกี่หนาว อีกกี่ร้อน
อีกนานไหม อีกกี่วัน อีกกี่เดือน อีกกี่ปี

บอกกับฉัน ว่าให้รอ ด้วยใจท้อ อดทนไหว
แต่บางครั้ง ก็เหนื่อยใจ ไม่มีจุดหมายได้แต่รอ

ไม่มีใคร ได้แต่รอ