JOAN MIQUEL OLIVER SOMIERS LYRICS

Tenc un cel·lo, tu ja saps a sa ferida,
tenc es cor molt aferrat amb pegamento,
tenc ets somnis arrumbats a la deriva,
tenc sa moto i tenc es sidecar de velcro.

Tenc un arbre que sa deixa pujar els moixos,
i una vida que no deixa fer-se "undos",
bugamvíl·lies, eucaliptos, naps i cocos,
i una dona reflexiona i no du rulos.

I escriurem una cançó en els quatre vents,
jo que tenc molt ben posat s'observatoris,
i sa lletra nos dirà que es moviment,
son tridimensionals i aleatoris.