KAIJOBROTHERS 03 หมอลำร็อก MHOR LUM ROCK LYRICS

โอละหนอนวล
ฟังเด้อน้อง สองไผเนื้ออ่อน
ฟังหมอลำร๊อคแอนด์รอล เด้อนาง
ข้อยบ่แอ่วเฮ็ดหยัง หัวหรั่งเมริกา
ตะวันแดงแสงแดดสาดส่อง
ฟังข่อยแอ่วเด้อน้อง เนื้อผ่องกานดา
ข้อยสิมักเจ้าหลาย ข้อยบ่คลายมักหน้า
ข้อยบ่มีไผข้าง ข้อยอยู่อย่างเอกา
หมอลำร๊อค ร๊อค ร๊อค ขอบอกมักเจ้า
แม่ซิเฮ็ดหยังเล่า ข้อยรอเจ้าเมตตา
โอ้แม่ส้มมะดัน กินบ่มันแสนเปรี้ยว
ฟังข้อยแอ่วแว่บเดียว แหมบอกเปลี่ยววิญญา
พอแอ่วเพลงร๊อค ข้อยสิบอกว่ามัก
แม่ซิให้ตะวัก ข้อยก็กวักเรียกหา
แม่ทำปากมุบมิม แม่กระซิบเหมือนว่า
ให้ข้อยนี้มา เวลาสองยามก็ยอมแล้ว

ฟังเด้อน้อง สองไผเนื้ออ่อน
ฟังหมอลำร๊อคแอนด์รอล เด้อนาง
ข้อยบ่แอ่วเฮ็ดหยัง หัวหรั่งเมริกา
ตะวันแดงแสงแดดสาดส่อง
ฟังข่อยแอ่วเด้อน้อง เนื้อผ่องกานดา
ข้อยสิมักเจ้าหลาย ข้อยบ่คลายมักหน้า
ข้อยบ่มีไผข้าง ข้อยอยู่อย่างเอกา
หมอลำร๊อค ร๊อค ร๊อค ขอบอกมักเจ้า
แม่ซิเฮ็ดหยังเล่า ข้อยรอเจ้าเมตตา
โอ้แม่ส้มมะดัน กินบ่มันแสนเปรี้ยว
ฟังข้อยแอ่วแว่บเดียว แหมบอกเปลี่ยววิญญา
พอแอ่วเพลงร๊อค ข้อยสิบอกว่ามัก
แม่ซิให้ตะวัก ข้อยก็กวักเรียกหา
แม่ทำปากมุบมิม แม่กระซิบเหมือนว่า
ให้ข้อยนี้มา เวลาสองยามก็ยอมแล้ว