יש פרחים LYRICS

הראית איזה יופי
שרעד ברוח סתיו
שדה זהב דעך באופל
והדליק נרות חצב

הראית איזה אודם
שצעק למרחקים
שדה דמים היה שם קודם
ועכשיו הוא שדה פרגים

אל תקטוף נערי
יש פרחים שני חלוף
יש פרחים שעד אין סוף
נשארים במנגינה

אל תקטוף נערי
יש פרחים שבני חלוף
יש פרחים שעד אין סוף
עם המנגינה

הראית מה השחיר שם
שדה קוצים הוא נערי
שהיה עוזב בקיץ
ועכשיו הוא שדה חריש

הראית מה הלובן
נערי זה שדה בוכים
דמעותיו הפכו לאבן
אבניו בכו פרחים

אל תקטוף נערי
יש פרחים שני חלוף
יש פרחים שעד אין סוף
נשארים במנגינה

אל תקטוף נערי
יש פרחים שבני חלוף
יש פרחים שעד אין סוף
עם המנגינה