ימים לבנים LYRICS

ימים לבנים
ימים לבנים ארוכים, כמו בקיץ קרני החמה
שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר.
חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה
גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר...

כל כך קל לשאת שתיקתכם, ימים לבנים וריקים
הן עיניי למדו לחייך וחדלו משכבר
לזרז על לוח שעון את מירוץ הדקים.
ישרים וגבוהים הגשרים בין אתמול ומחר...

לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו
ולמתק הקצב הרך מתפייס, מוותר ונרגע.
כתינוק מזמר שיר ערשו, טרם סגור את עיניו
עת האם הלאה פסקה מלזמר, נרדמה...

___סולו_____.

לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו
ולמתק הקצב הרך מתפייס מוותר ונרגע
כתינוק מזמר שיר ערשו, טרם סגור את עיניו
עת האם הלאה פסקה מלזמר, נרדמה...

ימים לבנים ארוכים, כמו בקיץ קרני החמה
שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר
חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה
גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר