צרות טובות LYRICS

בעירי היו שתי עלמות
שתי עלמות יפות ותואמות
הן היו תמיד כל כך דומות
כל כך דומות, היו העלמות

ואהבתי את שתיהן, אלי
זאת שלי הייתה, וזאת שלי
ככה באו לי צרות טובות
שתיים הן ולא יודעות -
זאת על זו, וזו על זאת

האחת נשאתי להרים
כדי לראות בזרוח החמה
ואת השניה - ליערים
לראות כיצד השמש נעלמה

ואהבתי את שתיהן, אלי
זאת שלי הייתה, וזאת שלי
ככה באו לי צרות טובות
שתיים הן ולא יודעות -
זאת על זו, וזו על זאת

איך שהימים חולפים מהר
ואיך הליל הולך ומתקצר
והמלאכים רומזים לי כבר
מה אעשה, במי מהן אבחר -

כי אהבתי את שתיהן, אלי
זאת שלי הייתה, וזאת שלי
ככה באו לי צרות טובות
שתיים הן ולא יודעות -
זאת על זו, וזו על זאת