ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี ทุ่งรวงทอง LYRICS

ทุ่งเอ๋ยทุ่งรวงทอง
เห็นข้าวออกรวงน่ามอง
ดุจแสงทองสีแห่งศรัทธา...
พี่มาได้ยล นฤมลนวลน้องบ้านนา
ถึงจะสวยตามประสา
ก็โสภาเหนือกว่านางใด

ทุ่งเอ๋ยทุ่งรวงทอง
น้ำเปี่ยมอยู่เต็มฝั่งคลอง
เช่นพี่รักน้องเปี่ยมฤทัย
สะพานเชื่อมคลอง
เหมือนพี่กับน้องเชื่อมใจ
ถึงอยู่แสนไกลแค่ไหน
เชื่อมหัวใจให้สมปอง

พี่ เยือน ถึงถิ่น น้องเอยอย่าหมิ่น
น้ำใจเพื่อนใหม่ จะหมอง
ขออยู่ ขอตายจนวันสุดท้ายกับน้อง
ให้ทุ่ง รวงทองนี้เป็นเจ้าของเรือนตาย

ทุ่งเอ๋ยทุ่งรวงทอง
แม้นหากขาดพี่ ขาดน้อง
ทุ่งรวงทองก็หมดความหมาย
พี่มาจากกรุง หมายมุ่งมาหาเพื่อนตาย
รับปากรักพี่ได้ไหม โอ้ขวัญใจ ทุ่งรวงทอง

ดนตรี ....

ทุ่งเอ๋ยทุ่งรวงทอง
แม้นหากขาดพี่ขาดน้อง
ทุ่งรวงทองก็หมดความหมาย
พี่มาจากกรุงหมายมุ่งมาหาเพื่อนตาย
รับปากรักพี่ได้ไหม โอ้ขวัญใจทุ่ง...รวง...ทอง.....