FRANCO BATTIATO STRANIZZA D'AMMURI LYRICS

M'ammanu ca passanu iorna
sta freve mi trasi 'ntall'ossa
cu tuttu ca foa c'è a guerra
mi sentu stranizza d'ammuri, l'ammuri
e quannu t'ha 'ncontru 'nta strata
mi veni na scossa 'nto cori
cu tuttu ca fora si mori
n'ammori, stranizza d'ammuri, l'ammuri...
stanizza d'ammuri, l'ammuri...
e quannu t'ha 'ncontru 'nta strata
mi veni na scossa 'nto cori
cu tuttu ca fora si mori
n'ammori, stranizza d'ammuri, l'ammuri...
M'ammanu ca passanu iorna
sta freve mi trasi 'ntall'ossa....
stranizza d'ammuri,l'ammuri....