SASA การรับใช้ที่ดีที่สุด LYRICS

การรับใช้ที่ดีที่สุด

A1 ไม่จำเป็น ต้องมีอะไรที่เลิศเลอ ไม่จำเป็นต้องดีเหนือใคร
ไม่จำเป็นต้องร้องเพลง ให้เพราะจับใจ ไม่ต้องเก่งอะไรมากมาย

B ถ้าจะถาม ว่าการรับใช้ ที่ดีที่สุดนั้นคืออะไร

H คือด้วยชีวิตของเรา ด้วยความคิดของเรา กับทุกๆการกระทำที่เปี่ยมด้วยรักและความตั้งใจ
ด้วยชีวิตของเรา ด้วยความคิดของเรา
ละทิ้งตัวตนเก่าๆ เปลี่ยนไปไม่เหมือนคนก่อน
ตั้งแต่เมื่อได้พบกับรัก ความรักพระเยซู (ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง)
(ขอบคุนในความรักที่ทำให้ฉันเปนคนใหม่)

A2: อาจจะมีหลายคนมองดูที่นอกกาย แต่พระองค์ทรงมองที่หัวใจ
ก็อาจจะมีหลายทีที่ท้อใช่ไหม แต่ว่าเราจะไม่ยอมแพ้