KVETY NIKOTÍNU VLAS LYRICS

Človek
Kam ideš
Ak ma zase obídeš
To bude koniec mojej viery v nás
Mená
Nemáme
Holé hlavy striháme
Ak bude výskok
Padnem ako vlas

Som vlas

Vlasy
Sú ich tisíce
Smrdia ako opice
Nieto miesta, všade počuť hlas
Ticho
Klesáme
Bez duše, bez záťaže
Keď bude koniec, padnem ako vlas

Som vlas