MAZONI NO TINC TEMPS LYRICS

A cavall de dos llocs
despullat vers el món
esquivant decisions
somiant que perdo avions
no tinc esma per res
tants anys i només he aprés

Que no tinc temps per pensar
que no tinc temps per pensar

No tinc temps per pensar
que no tinc temps per pensar
que no tinc temps

No tinc temps per pensar
que no tinc temps per pensar
que no tinc

Em convides a dinar
i a mig àpat me'n he d'anar
em sap greu de debò
però faig tard a no sé on
tot a mitges cap per avall
tot fet i deixat estar

No tinc temps per pensar
que no tinc temps per pensar

No tinc temps per pensar
que no tinc temps per pensar
que no tinc temps

No tinc temps per pensar
que no tinc temps per pensar
que no tinc

No tinc temps per pensar
que no tinc temps per pensar
que no tinc

A cavall de dos llocs
despullat perds el món
esquivant decisions
somiant que perdo avions
no tinc esma per res, no
tants anys i només he aprés

Que no tinc temps per pensar
que no tinc temps per pensar

No tinc temps per pensar
que no tinc temps per pensar
que no tinc temps

No tinc temps per pensar
que no tinc temps per pensar
que no tinc

No tinc temps per pensar
que no tinc temps per pensar
que no tinc

No tinc temps per pensar
que no tinc temps per pensar

No tinc temps per pensar
que no tinc temps per pensar
que no tinc temps

No tinc temps per pensar
que no tinc temps per pensar

No tinc temps per pensar
que no tinc temps per pensar