MERCEDES BAND DISCO CLUB LYRICS

דיסקו קלאב
מרסדס בנד
מילים: גל תורן, רונן כוכבי, אורי גת ואריאל שרבקובסקי
לחן: גל תורן, רונן כוכבי, אורי גת ואריאל שרבקובסקי

הייתה אחת
עם לב מלא באהבה
ריגשה אותי
בדיסקו קלאב
אל מול המון נוטף זיעה
לחשתי לה זאת את
ולכן (זה הזמן להתחבר)
לחשתי לה
עכשיו אולי זה הזמן להתחבר
עכשיו זה עכשיו
מחר כבר יהיה מאוחר מידי

גופה רטוב (רטוב, רטוב)
ושתי עיניה מספרות
סיפור עצוב
בדיסקו קלאב
(מצד לצד) מתפתל גופה בין גרוב לגרוב
וירכיה מתחככים
הדם זורם
לחשתי לה
עכשיו אולי זה הזמן להתחבר
עכשיו זה עכשיו
מחר כבר יהיה מאוחר מידי

זוז, תן לה לזוז
בכל גופה

שמלה לי אין
גם לא מקור של הכנסה
דמי אבטלה
בדיסקו קלאב
סוחב סיגריה אחרונה
והבדידות אוי הבדידות
עכשיו זה הזמן להתחבר
עכשיו זה עכשיו
מחר כבר יהיה
עכשיו זה הזמן להתחבר
עכשיו זה עכשיו
מחר כבר יהיה
מאוחר מידי

גרוב, תן לה קצת גרוב