TAE เต้ วิทย์สรัช อยู่ก่อนได้ไหม LYRICS

ในเวลาเหงาๆ ให้เราได้มาพบกัน
จับมือกันบางทีฉันก็ดีใจเหลือเกิน
แค่บางครั้งนึกถึงฟังคำซึ้งๆ ของเธอ
แม้อยู่ได้ไม่นาน ฉันก็ต้องการพบเธอ

รู้ว่าในตอนนี้เธอมีใครแล้ว
แต่ขออย่าบอกเลยว่าเราไม่ควรจะเจอกัน

อย่าเพิ่งทิ้งฉันได้ไหมเธอ
อยากให้ยังมีกันเหมือนเดิมก่อน
ใจยังไม่เข้มแข็งพอจะจากไป รู้ฉันรู้แล้วต้องทำใจ
แต่ยังเลิกรักเธอไม่ไหว อยู่ก่อนได้ไหม อยู่ให้ฉันได้รักเธอ

คงต้องมีสักวันที่ฉันจะยืนได้เอง
แต่วันนี้ต้องขอได้โปรดอย่าเพิ่งหายไป
รู้ว่าในตอนนี้เธอมีใครแล้ว
แต่ขออย่าบอกเลยว่าเราไม่ควรจะเจอกัน

อย่าเพิ่งทิ้งฉันได้ไหมเธอ
อยากให้ยังมีกันเหมือนเดิมก่อน
ใจยังไม่เข้มแข็งพอจะจากไป รู้ฉันรู้แล้วต้องทำใจ
แต่ยังเลิกรักเธอไม่ไหว อยู่ก่อนได้ไหม อยู่ให้ฉันได้รักเธอ

อย่าเพิ่งทิ้งฉันได้ไหมเธอ
อยากให้ยังมีกันเหมือนเดิมก่อน
ใจยังไม่เข้มแข็งพอจะจากไป รู้ฉันรู้แล้วต้องทำใจ
แต่ยังเลิกรักเธอไม่ไหว อยู่ก่อนได้ไหม อยู่ให้ฉันได้รักเธอ

หนึ๋ง ปู้ เหน๋อง หลิว เซี่ย ซหลั้ง หว่อ เมิน เกิ้ล อี่เฉี่ยน
หว่อ เต่อะ ซิน ปู๋ โก้ว เฉียง หลี่ ไค หนี่ จือ เต้า หว่อ เย้า เจีย โฉ่ว
หว่อ ไห่ ซื้อ เลี่ยน เลี่ยน ปู้ เซ่อ หลิว เซี้ย หลาย ซหลั้ง หว่อ ไจ้ อ้าย หนี่...