MASSIMO SAVIC TRI SLIKE LYRICS

Slika prva - okićen je stan
umjesto poklona, u dom si unijela Snijeska
rekla si - mama mi je samo malo pomogla
snijega nema, pa sam ga načinila od pjeska
Ne ljutiš se, tata
ako mu je nos malo kriv
poljubi ga brzo, mozda oživi

Slika druga - velikih šesnaest nosiš s ponosom
prvi izlasci, prva čekanja u mraku
nočni program, repriza, šalica kave
te si godine za nekim uvcem izgubila glavu
Ne ljutiš se, tata
ako večeras ostanem s njim
molim te, samo ne reci mami

Slika treća - hodas kraj mene sva u bijelom
ja sam u znoju, ne baš jako trijezan
ti malo usporiš i poljubiš me glasno
pitaš me - kako si, ali jezik mi je svezan
Ako i neki slučajno misle
da ništa bitno nisam učinio
mora da sam tebe nekako žasluzio

Ne ljutiš se, tata
ako večeras ostanem s njim
molim te, samo ne reci mami
molim te, samo ne reci mami