ARTFLOOR มหานคร METROPOLIS LYRICS

คืนที่เราเคยร่วมทาง ร่วมกันสร้างนครใหญ่
มีปลายทางของใจ จะใช้ชีวิตร่วมกัน
แต่ความจริงไม่สวยงาม กลางตึกรามที่สูงชัน
ยิ่งทุ่มเทสร้างมัน เท่านั้นยิ่งไกลฉันไป
ในนครที่เปลี่ยนผัน มีเพียงฉันมีความหมาย
เพราะเหม่อมองรอบกาย เธอกลับสูญหายไปจากฉัน
และผู้คนในวันนี้ ไม่มีเธออยู่ตรงนั้น เช่นกัน
โอ้ เธอนั้นอยู่ที่ใด

* เธอได้หนีฉันไกลห่าง จบลงแล้วทุกสิ่ง
ในภาพความจริง ให้เราได้ไกลพบเจอ
ไม่มีทางได้เดินไปจาก ความหวังทุกอย่าง
มันช่างเลือนลางท่ามกลางมหานคร

รอบกาย รอบกาย รอดตาย

กับชีวิตที่ต้องอดทน กับตึกรามที่ไม่เหมือนคน
ช่างยิ่งใหญ่แต่มันไร้สัมพันธ์แน่นหนา
กับชีวิตเป็นปรากฏการณ์ หมอกควันร้ายที่จะพ้นผ่าน
ให้บางสิ่งล้มตายสลายไป

ซ้ำ *
ท่ามกลางมหานคร..
ท่ามกลางมหานคร..
หลงทาง อยู่ท่ามกลาง มหานคร...