CETNICKE MARS NA DRINU LYRICS

U boj, krenite junaci svi
Kren'te i ne zal'te zivot svoj
Cer nek vidi stroj, Cer nek cuje boj
A reka Drina slavu hrabrost
I junacku ruku oca, sina.

Poj, poj Drino, vodo hladna ti
Pamti, pricaj kad su padali
Pamti hrabri stroj
Koji je pun ognja, silne snage
Proterao tudjina
sa reke nase drage.

Poj, poj Drino, pricaj rodu mi
Kako smo se hrabro borili
Pevao je stroj,
vojev'o se boj kraj hladne vode
Krv je tekla
Krv se lila
Drinom zbog slobode.