LAZY DAY สบายดีหรือเปล่า LYRICS

อยู่คนเดียว
หรือมีใครอยู่ข้างกาย
ห่างกันลำบากบ้างไหม
ให้เธอบอกฉัน
ขาดอะไร
ขอเพียงเป็นสิ่งต้องการ
ฉันขอให้เธอบอกฉัน
จะทำเพื่อเธอ

.รักเธออยู่เสมอ
ยังคงรักเธอเหมือนเก่า
คิดถึงวันเก่าๆ
ที่เราเคยห่วงใย กัน

>สบายดีหรือเปล่า
ใจมันอยากรู้
อยากมาถามดู
ทุกข์หรือสุขเพียงไหน
ก็คนคุ้นเคย รู้ใจกัน
ไม่ต้องการรื้อฟื้นอะไร
ทำตามหัวใจแค่แวะมาดู
อยากรู้สบายหรือเปล่า

.....หากวันใด
ที่เธอเริ่มเหนื่อยหัวใจ
ให้จำไว้ยังมีฉันในวันอ่อนล้า
โปรดอย่าลืม
ว่าเธอเคยให้สัญญา
เธอพร้อมจะคืนกลับมา
วันที่อ่อนแอ

.รักเธออยู่เสมอ
ยังคงรักเธอเหมือนเก่า
คิดถึงวันเก่าๆ
ที่เราเคยห่วงใย กัน

>สบายดีหรือเปล่า
ใจมันอยากรู้
อยากมาถามดู
ทุกข์หรือสุขเพียงไหน
ก็คนคุ้นเคย รู้ใจกัน
ไม่ต้องการรื้อฟื้นอะไร
ทำตามหัวใจแค่แวะมาดู
อยากรู้สบายหรือเปล่า

.รักเธออยู่เสมอ
ยังคงรักเธอเหมือนเก่า
คิดถึงวันเก่าๆ
ที่เราเคยห่วงใย กัน

>สบายดีหรือเปล่า
ใจมันอยากรู้
อยากมาถามดู
ทุกข์หรือสุขเพียงไหน
ก็คนคุ้นเคย รู้ใจกัน
ไม่ต้องการรื้อฟื้นอะไร
ทำตามหัวใจแค่แวะมาดู
อยากรู้สบายหรือเปล่า