12 SHINING STAR LYRICS

슈퍼주니어 3집 - Shining Star

[All]
Shining Star!! like a little diamond, makes me love
내겐 꿈결같은 달콤한 미소로 날 바라보며 속삭여줘
เน เกน กุม กยอล กา ทึน ทัล คม ฮัน มี โซ โร นัล พา รา โบ มยอ ซก ซา กยอ ชวอ
shining star! ดูราวกับเพชรเม็ดเล็กๆ ทำให้ผมตกหลุมรัก
การที่มองผมด้วยรอยยิ้มแสนหวานนั่นทำให้ผมรู้สึกเหมือนตกอยู่ในความฝัน กระซิบบอกผมที


[Kyuhyun]
항상 함께 할거라
ฮัง ซัง ฮัม เก ฮัล กอ รา
ว่าเราจะอยู่ด้วยกันเสมอ

[All]
till the end of time
จนถึงเวลาสุดท้าย

[Eunhyuk]
Rap> Oh! Day by Day 항상 내 곁에 그대가 머물러 줘
Oh! Day by Day ฮัง ซัง เนกยอ เท คือ เด กา มอ มุล รอ ชวอ
Stay in my heart 눈부신 Shining my love
Stay in my heart นุน บู ชิน Shining my love
โอ้! แต่ละวัน มาอยู่เคียงข้างผม
เข้ามาอยู่ในใจของผม ทำให้ผมหลงใหล ทำให้ความรักของผมสดใส

[Sungmin]
늘 바라고 있죠 항상 거기에서 웃음짓기를
นึล พา รา โก อิด จโย ฮัง ซัง คอ กี เอ ซอ อู ซึม จิด กี รึล
หวังไว้เสมอ ว่าคุณจะยิ้มแบบนั้น

[Donghae]
뜻 모를 오해와 이유 없는 미움에 힘이 들어도
ตึด โม รึร โอ เฮ วา อี ยู ออบ นึน มี ฮุ เม ฮี ทือ รอ โด
ถึงแม้ในตอนที่คุณทุกข์ใจจากเรื่องเข้าใจผิดและเรื่องไม่มีเหตุผล

[Siwon]
더 먼 곳을 봐요 이제 시작이죠 울고 싶을 땐 내게 기대요
ดอ มอน โก ซึล พวา โย อี เจ ชี จา กี จโย อุล โก ชี พึล เตน เน เก คี เด โย
มองไปข้างหน้าเถอะ วิ่งไปด้วยกัน หากคุณอยากจะร้องไห้ พิงไหล่ผมได้นะ

[Leeteuk]
부족하지만 그댈 지킬게요
พู โช คา จี มัน คือ เดล จี คิล เก โย
ถึงแม้ว่าผมอาจจะยังไม่ดีพอ แต่ผมจะปกป้องคุณเอง

[Kyuhyun]
사랑은 그렇게
ซา รา งึน คือ รอ เค
ความรักนั้นโบยบินออกมาจากส่วนลึกของหัวใจ

처음 순간부터 찾아와
ชอ อึม ซุน กัน บู ทอ ชา จา วา
และมันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่น

가장 깊은 곳에 날아와 날 뜨겁게 해
คา จัง คี พึน โก เซ นา รา วา นัล ตือ กอบ เก เฮ
มันจะไม่มีวันเปลี่ยนไป

변하지 않는 떨림 그대는
พยอน ฮา จี อัน นึน ตอล ริม คือ เด นึน
คุณก็คือ

[All]
Shining Star!! like a little diamond, makes me love
내겐 꿈결같은 달콤한 미소로 날 바라보며 속삭여줘
เน เกน กุม กยอล กา ทึน ทัล คม ฮัน มี โซ โร นัล พา รา โบ มยอ ซก ซา กยอ ชวอ
shining star! ดูราวกับเพชรเม็ดเล็กๆ ทำให้ผมตกหลุมรัก
การที่มองผมด้วยรอยยิ้มแสนหวานนั่นทำให้ผมรู้สึกเหมือนตกอยู่ในความฝัน กระซิบบอกผมที

[Ryeowook]
항상 함께 할거라
ฮัง ซัง ฮัม เก ฮัล กอ รา
ว่าเราจะอยู่ด้วยกันเสมอ

[All]
till the end of time
จนถึงเวลาสุดท้าย

[Eunhyuk , Kibum , Shindong]
Rap> Shining Star 태양보다 밝아 햇살 같은 그대 눈빛은 내게 휴식을 줘
지쳐있을 땐 내 맘을 밝혀 줘 Promise 믿기로 해 언제든 네 편이 되어줄게
누구보다 더 큰 사랑으로 네 작은 어깨 감싸줄게
Rap> Shining Star เท ยัง โบ ดา พัล กา เฮด ซัล กา ทึน คือ เด นุน บี ชึน เน เก ฮยู ชี กึล ชวอ จี ชยอ อี ซึล เตน เน มา มึล พัล คยอ ชวอ Promise มิด กี โร เฮ ออน เจ ดึน เ นพยอ นี ทเว ออ จุล เก นู กู โบ ดา ดอ คึน ซา รา งือ โร เน ชา กึน ออ เต คัม ซา จุล เก
ดวงดาวที่ส่องประกาย สดใสกว่าพระอาทิตย์ คุณเหมือนกับแสงตะวัน สายตาของคุณทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลาย
เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเหนื่อย ส่องแสงมาที่หัวใจของผมนะ ผมสัญญา ว่าผมจะอยู่ข้างๆคุณตลอด
ผมจะโอบกอดไหล่ที่บอบบางของคุณด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าใครทั้งปวง

[Yesung]
사랑은 그렇게
ซา รา งึน คือ รอ เค
ความรักนั้นโบยบินออกมาจากส่วนลึกของหัวใจ

처음순간부터 찾아와
ชอ อึม ซุน กัน บู ทอ ชา จา วา
และมันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่น

가장 깊은 곳에 날아와 날 뜨겁게 해
คา จัง คี พึน โก เซ นา ลา วา นัล ตือ กอบ เก เฮ
มันจะไม่มีวันเปลี่ยนไป


변하지 않는 떨림 그대는
พยอน ฮา จี อัน นึน ตอล ริม คือ เด นึน
คุณก็คือ

[All]
Shining Star!! like a little diamond, makes me love
내겐 꿈결같은 달콤한 미소로 날 바라보며 속삭여줘
เน เกน กุม กยอล กา ทึน ทัล คม ฮัน มี โซ โร นัล พา รา โบ มยอ ซก ซา กยอ ชวอ
shining star! ดูราวกับเพชรเม็ดเล็กๆ ทำให้ผมตกหลุมรัก
การที่มองผมด้วยรอยยิ้มแสนหวานนั่นทำให้ผมรู้สึกเหมือนตกอยู่ในความฝัน กระซิบบอกผมที

[Kyuhyun]
항상 함께 할거라
ฮัง ซัง ฮัม เก ฮัล กอ รา
ว่าเราจะอยู่ด้วยกันเสมอ

[All]
Shining Star!! like a little diamond, makes me love
내겐 꿈결같은 달콤한 미소로 날 바라보며 속삭여줘
เน เกน กุม กยอล กา ทึน ทัล คม ฮัน มี โซ โร นัล พา รา โบ มยอ ซก ซา กยอ ชวอ
shining star! ดูราวกับเพชรเม็ดเล็กๆ ทำให้ผมตกหลุมรัก
การที่มองผมด้วยรอยยิ้มแสนหวานนั่นทำให้ผมรู้สึกเหมือนตกอยู่ในความฝัน กระซิบบอกผมที

[Kyuhyun]
항상 함께 할거라
ฮัง ซัง ฮัม เก ฮัล กอ รา
ว่าเราจะอยู่ด้วยกันเสมอ

till the end of time
จนถึงเวลาสุดท้าย