-#'5 *1%8 *2'%4 LYRICS

เสียงครวญจากสวนแตง
น้ำอ้อย พรวิเชียร
Cดนตรี 7 Bars..5...6...
7.เห็นสวนแตงกรอบแดงเป็นเถา
โอ้อกสาวปวดร้าวหวั่นไหว
หนาวมาเยือนเหมือนเตือนใจหนัก
ว่ารักสลาย พี่จากน้องไป หลายปี
นี่ก็หนาวอีกคราวแล้วหนอ
พ่อหนุ่มฟ้ออย่ามัวรอรี
ไร่คนอื่นเขาชื่นเขาฉ่ำ ตลอดปี
ร้าวฤดี รักเรา
พี่จ๋า ฟังหน่อย น้ำอ้อยครวญเพลง
บรรเลงรักเก่า
สวนแตงบ้านเรา ซบเซา ลมหนาว กระหน่ำ
ดินแยก ระแหง แห้งแล้ง ไร่แตงไม่มีคนทำ
หนาวใจ หนาวกายพลอยซ้ำ
พี่เอ๋ยใจดำ ลืมคำมั่นสัญญา
น้องคงหนาวอีกคราวใช่ไหม
พี่จึงไม่กลับคืนบ้านนา
สาวสวนแตงสิ้นแรงทำไร่ อาลัยหา
โอ้พี่จ๋ากลับมาอย่าลืม
น้องคงหนาวอีกคราวใช่ไหม
พี่จึงไม่กลับคืนบ้านนา
สาวสวนแตงสิ้นแรงทำไร่ อาลัยหา
โอ้พี่จ๋ากลับมาอย่าลืม
อย่าลืม อย่าลืม
อย่าลืม อย่าลืม
อย่าลืม อย่าลืม