BEARGARDEN เรือลำน้อย LYRICS

เรือลำน้อยได้ล่องลอยไป ไกลออกไปพ้นสายตา
สุดโพ้นทะเลมีความหวังบางอย่าง อาจตอบคำถามที่อยากจะรู้
ล่องเรือพเนจรไปจุดหมาย ไม่สิ้นสุด ดวงดาว ดวงตะวัน ดวงจันทร์ และดวงใจ
เก็บความทรงจำ ความรัก ความเหงา ความเศร้าใจ ความเดียวดาย
เก็บใส่ขวดมันเอาไว้ ปล่อยให้ลอยไปตามน้ำ อาจได้เจอกันอีกสักวัน

เรือลำน้อยถนอมดวงใจ ขึ้นฝั่งไหนไม่พันผูก
ดั่งเช่นทะเลที่เพียงทิ้งรอยจูบ ไว้กับหาดทรายแล้วก็จางหาย
ล่องเรือพเนจรไปจุดหมาย ไม่สิ้นสุด ดวงดาว ดวงตะวัน ดวงจันทร์ และดวงใจ
เก็บความทรงจำ ความรัก ความเหงา ความเศร้าใจ ความเดียวดาย
หากวันหนึ่งเธอเจอฉัน ผูกพันพอมีความหมาย อย่าหวั่นใจกับคลื่นและลม

เรือลำน้อยได้ล่องลอยไป ไกลออกไปพ้นสายตา
สุดโพ้นทะเลมีความหวังบางอย่าง เรื่องราวของฉัน
ถูกเก็บใส่ขวดมันเอาไว้ ปล่อยให้ลอยไปตามน้ำ อาจได้เจอกันอีกสักวัน
แล้วหวังว่าหากวันหนึ่งเธอเจอฉัน ผูกพันพอมีความหมาย อย่าหวั่นใจกับคลื่นและลม