VAN GOGH 2006 SPISAK RAZLOGA LYRICS

Bilo je dana kada videla nisi,
pored mene svoje korake
Bilo je dana ti si verovala,
da ja sam taj ko te najbolje zna

I tih dana ja sam te čuvao
Na golim leđima te nosio
Telom od nevolja branio
Dok si ti spavala, ja sam plakao

Nisi ti dobra, kol'ko loš sam ja
Negde postoji spisak razloga
Da se osećam k'o utešna nagrada
...za tvoje poraze

Bilo je dana kada video nisam,
pored sebe tvoje korake
U oluji peščanog sata,
mi smo se polako gubili

I tih dana ja sam te čuvao
Na golim leđima te nosio
Telom od nevolja branio
Dok si ti spavala, ja sam plakao

Nisi ti dobra, kol'ko loš sam ja
Negde postoji spisak razloga
Da se osećam k'o utešna nagrada
...za tvoje poraze