TVXQ O-JANGBANHAB[O-正.反.合.] LYRICS

(มิคกี้) Yo! U-Know Let's try some noisy beat.
โย้! ยูโนลองแสดงจังหวะมันส์ๆให้ดูหน่อยซิ


(ยูโน) "O"-"O"-"O" let's do this.
"O"-"O"-"O" ลองดูซิ


(ยองอุง) ฮันกอลรึม มุลรอซอ ชีกึม อี ซีแดรึล ทลรอบนดามยอน
หากพวกเราหยุดก้าวถอยหลัง และมองดูโลกในวันนี้

(มิคกี้) วอนรีโด, วอนชิกโด, ชอลแด ชินรีโด ออบนึน กอด
ที่นั้นไม่มีผู้นำ,ผู้ปกครอง,ไม่มีความจริง ไม่มีเลย

(ยองอุง) ซีแด อันเน คือแด โมซึมบึน ออนเจนา พัน อีออดนา
การปรากฏตัวของเทอในโลกที่หมุนไปรอบๆแห่งนี้

(มิกกี้) ฮยอนซิลเร ออบนึน อีซังอึน อีซังฮยองอิล ปุน"O"
อุดมคติเดียวเท่านั้น นั้นไม่ใช่โลกแห่งความจริง แต่เป็นอุดมคติ รูปแบบ"O"

((ชเวกัง)So Why you diggin')
(แล้วทำไมเทอถึงสังเกตเห็น)


(ซีอา) "O"-----


(ชเวกัง) อีเจ นัน ทูรยอวอ, พันแดมันนึล วีฮัน พันแด
ตอนนี้ชั้นกำลังกลัว ความขัดแย้งเกิดขึ้นมาเพื่อการขัดแย้งเท่านั้น

(ซีอา) "O"-----

(ชเวกัง) กึทโด ออบซี พยูรยูฮาเก ทเวนึน กอล
ปล่อยตัวไปกับทุกอย่างที่จบลง


*(All) นา อีเจ ชัดนึน กอน, ฮับบึน วีฮันโน รยอกกิล ปุน นาวา คัททึน ซนนึล,
ตอนนี้ชั้นกำลังทำอะไรอยู่, พยายามที่จะรวมเป็นหนึ่งหรอ,

ฮัน เวชิมมึล กุมมี ซิลฮยอน ทเวนึน คอล คัลมังฮานึน ชายอ ..
เข็มนาฬิกาที่เหมือนชั้น คำๆหนึ่ง ฝันที่เป็นจริงกำลังมา ..

คือแด คยอทเท ชองเอรานึน โมซึบเบ ยงกีรึล
ใครที่อยากได้ ความกล้าในความรักที่ปรากฏ


(ยูโน) You, Know, ชอลแด ชอลมยอง, คือแดดึลเร นนแจงเอน นนรีกา ออบซอ
เทอ, รู้, คำถามนั้น, มันไร้เหตุผลที่จะอธิบาย

นูกูโด, ทึดจี มดฮามยอน, ยอลจี มดฮามยอน, ชอลแด แฮดับบึล ชัดจึล ซู ออบซอ
หากไม่มีใคร, ไม่ฟัง, ไม่เปิดรับ, พวกเราจะไม่สามารถหาคำตอบได้

(มิคกี้) นัน กายา ทแว, กายา ทแว. นาเอ พันอี ชอง. พาโร ชอง.
ชั้นจะไป, จะไป. โลกของชั้นที่ยุติธรรม. ความยุติธรรม.

พาโรจับบึล แตกาจี,
จนกว่ามันจะถูกต้อง,

ชอง พัน ฮับ เอ โน รยอกกี, ออนเจนกา อี ตังเอ, กุมมึล พีวอ แนลกอยา
ความยุติธรรม, โลก, พยายามที่จะเป็นหนึ่ง สักวันฝันจะเบ่งบานบนโลกนี้


(ซีอา) ชักกึน กุมมีรา แฮโด โมดู คัททึน กดซึล พาราบนดามยอน
หากความฝันนั้นบอบบางมาตลอด

(ชเวกัง) กึดโด ออบซี แซโรวอจยอ, ออบดอน คิลโด มันดึลรอกา
สิ่งใหม่ๆกำลังมากับตอนจบ,พวกเราสร้างหนทางต่างๆ

(ซีอา) นาเอ พันเน มูเกโร ฮือรึมดึลรึล มักกาซอนึน อัน ทเวจี
หากทุกคนมองในมุมเดียวกัน

(ชเวกัง) ออนเจนา คงจนฮัล ซู อิดนึน คอล
นั้นไม่ใช่เมื่อก่อนแล้ว


(ยองอุง) "O"-----


(มิคกี้) โมดึน เก ทูรยอวอ, นาเอ คิลรึน มัดนึน คอลกา
ทุกสิ่งน่ากลัว มันเป็นหนทางที่ชั้นต้องก้าวไปใช่มั้ย

(ยองอุง) "O"-----


(ยูโน) มกจอก ออบนึน ซาอุมทึลรึน อานินกา
มันไม่มีการต่อสู้ กับเหตุผลทั้งหลาย


(ซีอา) อารึมดาอุน โชฮวารึล, พยอนฮัมออบนึน มิดดึมมึล มันดึล ซู คา อิดดามยอน
หากพวกเราสามารถสร้างปาฏิหาริย์ที่สวยงามได้ , ไม่ทางจบลง ไม่มีทาง
(ยองอุง) ฮัน คือรูเอ นามูกา ทเวออ ทอ คึน ซุพพึล อีรูนึน เก คาชี อิดซึลกอยา
ชั้นอยากจะเป็นต้นไม้ สร้างป่าขนาดใหญ่ ที่มีคุณค่ากับโลกนี้


(ยูโน) อูริน คึน ซีรยอนดึลรึล คยองฮอมแฮดซอดจี. มาชี อัมฮึก ซกเก อิดนึน คอด
พวกเราประสบกับอุปสรรคอันยิ่งใหญ่. สัมผัสความยุติธรรม เหมือนกับพวกเราตาบอด

(มิกกี้) ชัลมดทเวน ซอนแทกกีรา ฮูฮเวฮันดา แฮโด, ชอลแด
หากพวกเราเสียใจกับความคิดที่เลือกผิด, อย่าทำอย่างนั้น

(All) มอมชูจีนึน มา.. มอมชูจีนึน มา..
หยุด.. หยุด..

(ชเวกัง) "O"-----


(ซีอา) ทูรยอวอฮาจีมา, ซัลมึน กเย ซก ทเวโก อิดซอ
อย่ากลัว, ชีวิตคือภาพหลอนที่เกิดขึ้น

(ชเวกัง) "O"-----


(ซีอา) อีเจ โมดึน คอน, เชจารีรึล ชัดนึน คอด
ตอนนี้ทุกอย่างคือข้อสรุป, มันคือความถูกต้อง

*(All) นา อีเจ ชัดนึน คอน, ฮับบึน วีฮัน โน รยอกกิล ปุน นาวา คัททึน ซนนึล, ฮัน เวชิมมึล
ตอนนี้ชั้นกำลังทำอะไรอยู่, พยายามที่จะรวมเป็นหนึ่งหรอ, เข็มนาฬิกาที่เหมือนชั้น

กุมมี ซิลฮยอน ทเวนึน คอล คัลมังฮานึน ชายอ .. คือแด คยอทเท ชองเอรานึน โมซึบเบ ยงกีรึล
คำๆหนึ่ง ฝันที่เป็นจริงกำลังมา .. ใครที่อยากได้ ความกล้าในความรักที่ปรากฏ


(ยูโน) เนกา ซกฮัน ซาฮเวนึน โมดู ชอง, พัน, ฮับ เอ ฮือรึม ซกเกซอ
มิตรภาพ สิ่งไหนที่เทอจะเดินไปกับความยุติธรรม, โลก, ความเป็นหนึ่ง

(มิคกี้) กึดโด ออบซี แซโรวอจยอ, ออบดอน คิลโด มันดึลรอกา
สิ่งใหม่ๆกำลังมากับตอนจบ,พวกเราสร้างหนทางต่างๆ

(ยองอุง,ชเวกัง) นาเอ พันเอ มูเกโร ฮือรึมทึลรึล มักกาซอนึน อัน ทเวจี
ชั้นไม่ควรหยุดเดินไปกับโลกของชั้น


(ชเวกัง) Ah--


(All) "O"-----