นกสีเหลือง LYRICS

กางปีก หลีกบิน จากเมือง.
เจ้านก สีเหลือง จากไป.
เจ้าบิน ไปสู่ เสรี.
บัดนี้ เจ้าชี วาวาย
ฮือ.. ฮือ......
...ดนตรี...>>>
เจ้าเหิร ไปสู่ ดวงดาว.
เมฆขาว ถามเจ้า คือใคร.
อาบปีก ด้วยแสง ตะวัน.
เจ้าฝัน ถึงโลก สีใด
ฮือ.. ฮือ......
..จงบิน ไปเถิด คนกล้า
ความฝัน สูงค่า กว่าใด
เจ้าบิน ไปจาก รวงรัง
ข้างหลัง เขายัง อาลัย.
ฮือ.. ฮือ......
...ดนตรี...>>>
เจ้าบิน ไปสู่ เสรี.
บัดนี้ เจ้าชี วาวาย